Aguarde...
 

FAUST. DER TRAGODIE ERSTER TEILProduto disponível até 15min após 
a confirmação do pagamento!

Sinopse

Johann Wolfgang von GoetheNajwybitniejszy poeta niemiecki czasu „burzy i naporu". Da? kulturze europejskiej nowy typ romantycznego bohatera, ale nie uwa?a? si? za romantyka, pozostaj?c wierny klasycyzmowi. Pochodzi? z zamo?nej rodziny mieszcza?skiej. Ju? w m?odo?ci czu? uwielbienie dla sztuki, mia? te? w tej dziedzinie gruntowne wykszta?cenie, dlatego porzuci? adwokatur? dla poezji. Jego zainteresowania literackie (Homerem i Bibli? jako zapisem „dzieci?stwa ludzko?ci", Shakespearem, pie?niami ludowymi) ukierunkowa? J.G. Herder. W 1775 r. Goethe przeniós? si? do Weimaru, gdzie za?o?y? szko?? dla m?odych artystów. Przyja?ni? si? z F. Schillerem. ?ywi? szczególn? sympati? do Polaków, go?ci? u siebie m.in. A. Mickiewicza, którego kaza? sportretowa?.Ur. 28 sierpnia 1749 r. we FrankfurcieZm. 22 marca 1832 r. w WeimarzeNajwa?niejsze dzie?a: Cierpienia m?odego Wertera (1774); Goetz von Berlichingen (1773), Król olch (1782), Herman i Dorota (1798), Lis Przechera (1794), Lata nauki Wilhelma Meistra (1796), Faust (cz.I 1808, cz.II 1831), Powinowactwo z wyboru (1809), Lata w?drówki Wilhelma Meistra (1821); Z mojego ?ycia. Zmy?lenie i prawda (1811-1833)

Detalhes do Produto

    • Ano de Edição: 2016
    • Ano:  2016
    • País de Produção: Brazil
    • Código de Barras:  2001038374116
    • ISBN:  6610000010790

Avaliação dos Consumidores

ROLAR PARA O TOPO