Aguarde...
 

DEKLARACJA PODATKOWA 2016

AUSTRIAProduto disponível no mesmo dia no aplicativo Kobo, após a confirmação  do pagamento!

Sinopse

Wydatki specjalne, koszty uzyskania przychodów, czy te? koszty nadzwyczajne – w deklaracji podatkowej jest kilka rzeczy, na które nale?y zwróci? uwag?. Czy to si? op?aca? Tak, poniewa? odpowiednio do sytuacji ?yciowej, mog? zosta? uwzgl?dnione preferencyjne stawki podatkowe. Ta publikacja pomo?e Pa?stwu, krok po kroku, w?a?ciwie wype?ni? deklaracj? podatkow? i uzyska? zwrot nadp?aconego podatku w Austrii!

Detalhes do Produto

    • Ano de Edição: 2017
    • Ano:  2017
    • País de Produção: Canada
    • Código de Barras:  2001120899305
    • ISBN:  9783742784544

Avaliação dos Consumidores

ROLAR PARA O TOPO