Aguarde...
 

DER ZERBROCHNE KRUGProduto disponível no mesmo dia no aplicativo Kobo, após a confirmação  do pagamento!

Sinopse

Heinrich von Kleist Niemiecki pisarz epoki romantyzmu. Pochodzi? ze szlacheckiej rodziny. W 1792 r. wst?pi? do armii pruskiej i jako oficer bra? udzia? w walkach z Francuzami. Doszed? do stopnia podporucznika, a w 1799 r. zrezygnowa? z kariery wojskowej i rozpocz?? studia we Frankfurcie nad Odr?. Wkrótce zar?czy? si? z córk? genera?a i porzuci? studia, by zosta? urz?dnikiem. Po dwóch latach narzecze?stwo zosta?o jednak zerwane. Mia?o to zwi?zek z tym, ?e Kleist postanowi? po?wi?ci? si? literaturze, przeprowadzi? si? do Szwajcarii i zacz?? pisa?, g?ównieutwory dramatyczne i nowele. Zachorowa? na "melancholi?", wi?c siostra zabra?a go do Niemiec. Rozbity dzban zosta? wystawiony po raz pierwszy w Weimarze, w teatrze prowadzonym przez J.W. Goethego, i nie zosta? dobrze przyj?ty przez krytyk? ani przez publiczno??. Autor dokona? wi?c znacznych skrótów w ostatnich scenach sztuki, ale w druku zamie?ci? obie wersje. Kleist by? te? redaktorem pisma literackiego w Dre?nie, a nast?pnie dziennika w Berlinie. Od 1801 r. zg??bia? filozofi? Kanta, a wnioski o niemo?no?ci poznania prawdy wstrz?sn??y nim do tego stopnia, ?e zdecydowa? si? pope?ni? samobójstwo. Zamiar swój wykona? wspólnie ze swoj? ?miertelnie chor? znajom?. Ur. 18 (lub 10) pa?dziernika 1777 we Frankfurcie nad Odr? Zm. 21 listopada 1811 w Wannsee pod Berlinem Najwa?niejsze dzie?a: Ksi??? Homburg, Penthesilea, Rozbity dzban, Micha? Kohlhaas, O teatrze marionetek

Detalhes do Produto

    • Ano de Edição: 2016
    • Ano:  2016
    • País de Produção: Brazil
    • Código de Barras:  2001038374703
    • ISBN:  6610000015283

Avaliação dos Consumidores

ROLAR PARA O TOPO