Aguarde...
 

HOW TO LOSE WIVES & CLIENTSProduto disponível no mesmo dia no aplicativo Kobo, após a confirmação  do pagamento!

Sinopse

E? ve Mü?teri Nas?l Kaybedilir'in ?ngilizcesi Ak?am gazetesi ve Marketing Türkiye dergisi kö?e yazar?, Bahçe?ehir Üniversitesi ö?retim görevlisi, ileti?im dan??man? Ali Saydam 2005 y?l?nda yay?nlad??? Alg?lama Yönetimi'nden sonra yazd??? bu kitab? dört y?lda yay?na haz?rlad?. "Kimin kimi yönetece?i, ili?kilerdeki 7 ölümcül günah, a?k ve nefret aras?ndaki ince çizgi, kâ??t üzerinde kalmayan tavsiyeler, ili?kinin bir numaral? dü?man?, ?ikâyetler ve krizler, dinlememek, ?srar?n dozu" gibi birçok soruna ipuçlar?yla yan?t arayan How to Lose Wives & Clients, okura, e? ve mü?teriyi kaybetmeme refleksi kazand?rmay? amaçl?yor. ?nce Kapak: Sayfa Say?s?: 232 Bask? Y?l?: 2012 e-Kitap: Sayfa Say?s?: 162 Bask? Y?l?: 2012 Dili: ?ngilizce Yay?nevi: Remzi Kitabevi

Detalhes do Produto

    • Ano de Edição: 2013
    • Ano:  2013
    • País de Produção: Canada
    • Código de Barras:  2001111394802
    • ISBN:  2789785963134

Avaliação dos Consumidores

ROLAR PARA O TOPO