Aguarde...

GUSTO KONG MAGBIGAY I LOVE TO SHARE (FILIPINO

CHILDREN'S BOOK IN TAGALOG AND ENGLISH)Produto disponível em até 15min no aplicativo Kobo, após a confirmação  do pagamento!

Sinopse

Tagalog English Bilingual children's book. Perfect for kids studying English or Tagalog as their second language. Jimmy and his bunny brothers love to play, and today is Jimmy’s birthday, so he has lots of toys. However, he doesn’t always want to share, and because of that, he may miss out on having fun. Let’s find out what it means to share, and why it makes us feel better! Gustong maglaro nina Jimmy at ng dalawa niyang kuya, at kaarawan noon ni Jimmy, kaya napakarami niyang laruan. Ngunit ayaw niyang magbigay , at dahil doon hindi siya naging masaya sa paglalaro ng mag-isa. Tara na’t alamin kung ano ang kahulugan ng pagbibigayan at kung bakit napakasarap nito sa pakiramdam.

Detalhes do Produto

  • Formato:  ePub
  • Subtítulo:  CHILDREN'S BOOK IN TAGALOG AND ENGLISH)
  • Origem:  IMPORTADO
  • Editora: KOBO EDITIONS
  • Coleção:  Tagalog English Bilingual Collection
  • Assunto: Ensino de Línguas
  • Idioma: INGLÊS
  • Ano de Edição: 2018
  • Ano:  2018
  • País de Produção: Canada
  • Código de Barras:  2001121815847
  • ISBN:  9781772689488

Avaliação dos Consumidores

ROLAR PARA O TOPO