Aguarde...
 

SEKRET UMYS?U I CIA?AProduto disponível no mesmo dia no aplicativo Kobo, após a confirmação  do pagamento!

Sinopse

Edukacyjna i motywuj?ca historia, która prowadzi czytelnika za r?k? przez proces przezwyci??ania swoich l?ków i spe?niania marze?. Ksi??ka utrzymana jest w formacie inspiruj?cej opowie?ci sportowej o biednym ch?opcu z brazylijskiej faveli który staje przed wyzwaniem: jak wyrwa? si? z wszechobecnego ubóstwa i brzydoty by sta? si? m??czyzn? oraz mistrzem w sporcie i w?asnym ?yciu. Pomagaj? mu w tym dwaj trenerzy… The Secret of Mind and Body to historia, któr? prze?y? ka?dy z nas, w momencie kiedy si?a Twojego umys?u okaza?a si? silniejsza ni? ci??ar, które ci?gn?? Ci? w dó?. To historia której czytanie boli… przeznaczona dla ka?dego, kto nie akceptuje wymówek. Dla tych, którzy wyznaczaj? sobie cele i je osi?gaj?. Dla tych, którzy cierpi?, jednak ci?gle maj? jeszcze nadziej? i chc? to przetrwa?. Wiele osób znajdzie w tej opowie?ci co? dla siebie, poniewa? ka?dy z nas by? kiedy? przyt?oczony przez co? lub kogo?. Niektórzy z nas znale?li wtedy si?? aby si? podnie?? i walczy?. Dlatego w?a?nie dedykuj? t? ksi??k? Tobie, niewa?ne jak? toczysz walk?. The Secret of Mind and Body pomo?e Ci j? wygra?. Czego dowiesz si? z lektury? Przede wszystkim przekonasz si? jak prosta historia jest w stanie zmieni? Twoje ?ycie. W jaki sposób uda?a si? Carlosowi ucieczka z Rocinha? Jak George zrobi? z niego mistrza? Której karty u?y? Carlos aby wygra? swoje zawody? Jak uda?o mu si? wytrenowa? swój umys?? A jak? bitw? uda si? Tobie wygra?? PUBLISHER: TEKTIME

Detalhes do Produto

    • Ano de Edição: 2017
    • Ano:  2017
    • País de Produção: Canada
    • Código de Barras:  2001120962856
    • ISBN:  9788873044116

Avaliação dos Consumidores

ROLAR PARA O TOPO