Aguarde...
 

HET EILAND MARKEN EN ZIJNE BEWONERS

(GEILLUSTREERD)Produto disponível no mesmo dia no aplicativo Kobo, após a confirmação  do pagamento!

Sinopse

Het moge waar zijn, dat het Eiland Marken, bij velen in ons Vaderland bekend zij, zoo wel door de natuurlijke gesteldheid van dit stukje gronds, als door de eigenaardige, of liever, verouderde gewoonten van zijne bewoners;—niet minder waar is het, dat dit Eiland, bij nog meerdere onzer Landgenooten, zoo niet geheel onbekend, minstens niet goed, niet naar waarheid, bekend zal zijn.— Hiervan overtuigd, besloot ik dit Werkje in het licht te zenden, met het doel, Marken en zijne Bewoners naar waarheid te schetsen, en langs dien weg, het Publiek in de mogelijkheid te stellen, zich zonder groote opoffering, met dit Eiland en met deze Eilanders, meer van nabij bekend te maken.— „Vraagt men, of er welligt zooveel merkwaardigs van Marken zij te zeggen, dat de Uitgave van deze Schets, als van belang kan worden geacht?”— Zoo merken wij aan, dat niet het merkwaardige, noch ook het eigenaardige van hetzelve, ons tot de zamenstelling der volgende bladen, hebben aangespoord:—maar dat wij, naar aanleiding, van hetgene wij, voor eenigen tijd omtrent dit onderwerp geboekt vonden, en hetgeen ons bleek, deels bezijden de waarheid—deels overdreven te zijn, genoopt werden, ten opzigte van Marken en de Markers, der waarheid openlijk hulde te doen, en datgene in het regte licht te plaatsen, waarop door anderen eene valsche schaduw geworpen is;—terwijl deze uitgave tevens voldoen zal aan eenen, door velen, uitgedrukten wensch.— Wij voegen hierbij niets meer, dan de wensch, dat dit boekske in veler handen moge komen, en niet onvoldaan ter zijde worde gelegd! Eiland Marken, den 1 Feb. 1854. Allan.

Detalhes do Produto

  • Formato:  ePub
  • Subtítulo:  (GEILLUSTREERD)
  • Origem:  IMPORTADO
  • Editora: KWL
  • Assunto: História
  • Idioma: INGLÊS
  • Ano de Edição: 2018
  • Ano:  2018
  • País de Produção: Brazil
  • Código de Barras:  2020102732867
  • ISBN:  1230002195940

Avaliação dos Consumidores

ROLAR PARA O TOPO