Aguarde...
 

ONDER MOEDERS VLEUGELSProduto disponível no mesmo dia no aplicativo Kobo, após a confirmação  do pagamento!

Sinopse

“Kerstmis zal geen Kerstmis zijn, zonder presenten,” bromde Jo, die languit op het haardkleedje lag. “Het is verschrikkelijk, arm te zijn!” zuchtte Meta en keek naar haar oude japon. “Ik vind het heel oneerlijk, dat sommige meisjes allerlei mooie dingen hebben, en andere meisjes niets,” voegde kleine Amy er ontevreden snuivend bij. “Wij hebben in elk geval toch Vader en Moeder en elkander,” zei Bets vriendelijk uit haar hoekje. De vier jonge gezichtjes, bestraald door het haardvuur, klaarden bij die bemoedigende woorden op, maar betrokken weer, toen Jo droevig zei: “Wij hebben Vader niet, en zullen hem in lang niet hebben.” Ze zei niet: “Misschien nooit weer,” maar allen voegden het er in hun hart bij, en dachten aan den vader, die verre was, op het tooneel van den strijd. Niemand sprak gedurende de eerste oogenblikken; toen begon Meta weer op vroolijker toon: “Jullie weet, waarom Moeder voorstelde, dat we dit jaar geen Kerstpresenten zouden hebben: omdat het een moeilijke winter zal zijn voor iedereen, en ze vindt, dat wij geen geld mogen uitgeven voor ons pleizier, terwijl onze soldaten zooveel moeten doorstaan in het leger. Véél kunnen we niet doen, maar we kunnen ons wel zonder mopperen kleine opofferingen getroosten; maar ik geloof, dat ik te egoïstisch ben,” en Meta schudde haar hoofd, terwijl ze met spijt dacht aan al de mooie dingen die ze graag wilde hebben. “Ik geloof niet, dat het beetje, dat wij te besteden hebben, veel zou kunnen uitrichten. We hebben elk een rijksdaalder, en het leger zou er niet veel bij winnen, of wij dien nu al gaven. Ik geef toe, dat ik niets van Moeder of van jou moet verwachten, maar ik zou zoo dol graag “Udine en Sintram” voor mezelf willen koopen, ik heb er al zoo lang naar verlangd,” zei Jo, die een boekworm was.

Detalhes do Produto

  • Formato:  ePub
  • Origem:  IMPORTADO
  • Editora: KWL
  • Assunto: Infantil
  • Idioma: INGLÊS
  • Ano de Edição: 2018
  • Ano:  2018
  • País de Produção: Brazil
  • Código de Barras:  2020102732904
  • ISBN:  1230002196244

Avaliação dos Consumidores

ROLAR PARA O TOPO