Aguarde...
 

DAS MAJORATProduto disponível no mesmo dia no aplicativo Kobo, após a confirmação  do pagamento!

Sinopse

E. T. A. Hoffmann W?a?c. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Po rozstaniu rodziców wychowywany przez matk?. By? z zawodu prawnikiem. O?eni? si? z Polk?, Mari? Rohrer-Trzci?sk?. Komponowa?, a jego zainteresowanie muzyk? przejawia si? wyra?nie w wielu jego utworach literackich. Pracowa? w Poznaniu, nast?pnie w P?ocku, dok?d przeniesiono go karnie za rysowanie karykatur urz?dników, wreszcie w Warszawie. W latach 1808-1816 pe?ni? funkcj? dyrektora muzycznego teatrów kolejno w Bambergu, Dre?nie i Lipsku, potem kontynuowa? karier? prawnicz? w Berlinie. Tu? przed ?mierci? wywo?a? skandal, opisuj?c dzia?ania policji i s?du w satyrze Mistrz Pch?a. W literaturze zas?yn?? Hoffmann jako jeden z pierwszych autorów fantastyki grozy. W swoich utworach budowa? atmosfer? dziwno?ci, tajemnicy, niepokoju. Fascynowa?y go wydarzenia niewyt?umaczalne, z pogranicza szale?stwa. Jego twórczo?? sta?a si? inspiracj? m.in. dla Edgara A. Poe i H. P. Lovecrafta. Na podstawie powie?ci Dziadek do orzechów powsta?a opera P. Czajkowskiego. Ur. 24 stycznia 1776 r. w Królewcu Zm. 25 czerwca 1822 r. w Berlinie Najwa?niejsze dzie?a: Dziadek do orzechów, Opowie?ci nocne (zbiór opowiada?), Diable eliksiry, Kota Mruczys?awa pogl?dy na ?ycie

Detalhes do Produto

    • Ano de Edição: 2016
    • Ano:  2016
    • País de Produção: Brazil
    • Código de Barras:  2001038376240
    • ISBN:  6610000011827

Avaliação dos Consumidores

ROLAR PARA O TOPO