Aguarde...
 

?IIRLER 17Produto disponível no mesmo dia no aplicativo Kobo, após a confirmação  do pagamento!

Sinopse

Gerçek Ölürse Neyi anlatsam, çuval?mdan ç?kmayan ölüm! Kaç?rm??lar ruhumu. Sevdi?imde kalm??, ya?am suyum.   ??nenin dibinde ya?am bulmak. Sonras?nda en derine kadar bat?rmak. Ne kadar ho?tur, Ac? içinde mazo?ist olmak…   Bugünlerde dost oldum, ?arapla. Onunla omuz omuza, demleniyoruz ufukta. Ey yüce… Ey sevgililer sevgisi. Sen bilirsin, sen anlars?n! Ç?plaksa yüre?im sana, Yans?n ve ???ldas?n, gözya?? divan?. Yüre?imde ayaklanan ruhlar. Onlar hep sevdi?inde konaklarlar…   Bir gün, bir gün dü?ecektir sevdalar. Umutlar alevlenmi?, meydanlarda boy boy. Çocuk s?fat?nda, kimli?ini yakm??. Bir sava?ta kaybetmi?, kendisini. Liman kadar yak?n oldu?u sevgilide, Bat?rm??, olanca a?k?n?.   Ölümsüzmü?, gizli bir Tanr?’ym??. Do?mak, ölmekle birmi?. ?çimizdeki inanç oldukça, Mucize, gerçe?e dönü?ürmü?.   Sen ne güzelsin. Duruyorsun önümde, ellerimde a??tl? çiçekler. Her bir yapra??ndan ?ark?. ?kimizin, ruhumuzun, güne?imizin miras?. Dokunuyorum sana, kendimi bilmez hanemde. So?uksun ama, güzelsin i?te. Teninde cans?z bir me?aledir, Bakt?kça, gözya??ma dönü?en ölümün.   Ah yücem… Gitmi? sevgili, çoktan gitmi?. Ben neredeydim o giderken. Gözümden akan o dipsiz y?ld?zlar. Her biri birbirinden elzem, birbirinden deli. Ç?ld?rm?? ak?l, uçtakini sürüklüyor ba?lang?ç. Ben nas?l anlatay?m anneme? Nas?l söyleyeyim babama?   Sevdi?imin öldü?ünü… ?çimdeki babal???n yetimle?ti?ini…   Ah yücem… Bir günah alevidir, önünde diz çöken. O sevdi?imdi, sense kaderimin mimar?. Dönü?tük ya, birbirimize benzedik ya… Sen ve O, ayn? yerde, ayn? karanfilde. Keskin yapraklar?nda ac? dolu gerçek. Döndüremedi?im, bir can veremedi?im. Ölümle anla?amad???m bir mekand?r, Bu körpe dünya…   Tut beni. Kanser olmu? sevmelerimden. Onlar hissiz bir güne?in ?s?s? gibi, mevsimsiz. Onlar yurtsuz bir askerin ?afa?? gibi, ???ks?z. Tut beni, Tanr?’m… En son noktamdan, Hiç ya?amad???m benli?imden… Tut beni a?k?m. Son nefesimden, Seninle ölen gerçe?imden…

Detalhes do Produto

    • Ano de Edição: 2017
    • Ano:  2017
    • País de Produção: Canada
    • Código de Barras:  2001114025734
    • ISBN:  1230001791358

Avaliação dos Consumidores

ROLAR PARA O TOPO