Aguarde...
 

LAMENTS



Produto disponível no mesmo dia no aplicativo Kobo, após a confirmação  do pagamento!

Sinopse

Jan Kochanowski Wybitny poeta polski okresu odrodzenia, którego twórczo?? odegra?a ogromn? rol? w rozwoju j?zyka, literatury i kultury polskiej. Syn zamo?nego ziemianina, studiowa? w Akademii Krakowskiej (1544-1547) oraz na uniwersytetach w Królewcu i Padwie (1555-1559). Podró?owa? po W?oszech i Francji, gdzie pozna? poetów Plejady (Ronsard). Po powrocie do Polski dzi?ki biskupowi Myszkowskiemu rozpocz?? karier? na dworze Zygmunta Augusta, w 1563 r. zosta? sekretarzem królewskim. Ok. 1575 r. o?eni? si? i osiad? na wsi. ?mier? jednej z córek sta?a si? pobudk? do napisania oryginalnego cyklu trenów. Zmar? nagle na serce. W jego pogrzebie uczestniczy? król Stefan Batory, kanclerz J. Zamojski i in. Ur. 6 czerwca 1530 r. w Sycynie ko?o Zwolenia Zm. 22 sierpnia 1584 r. w Lublinie Najwa?niejsze dzie?a: Odprawa pos?ów greckich (1578), Psa?terz Dawidów (parafrazy psalmów, 1579), Treny (1580), Fraszki (1584), Pie?ni ksi?g dwoje (1586)

Detalhes do Produto

    • Ano de Edição: 2016
    • Ano:  2016
    • País de Produção: Brazil
    • Código de Barras:  2001038378244
    • ISBN:  6610000016785

Avaliação dos Consumidores

ROLAR PARA O TOPO