Aguarde...
 

TARAS BULBA IIProduto disponível no mesmo dia no aplicativo Kobo, após a confirmação  do pagamento!

Sinopse

Nikolay Vasilyeviç Gogol (1809-1852): Ukrayna'da, orta halli toprak sahibi bir ailede dünyaya geldi. Çocuklu?unu etkileyen köy ya?am? ve Kazak gelenekleri eserlerine yans?d?, Ukrayna halk kültürünün ögeleriyle i?lenmi? öyküler yazd?. Mizah anlay???, gerçekçi tutumu ve canl? anlat?m?yla Rus edebiyat?nda önemli bir yenili?in öncüsü oldu. Ölü Canlar adl? roman? feodal toprak mülkiyeti ve serfli?i ele alan bir ba?yap?tt?r. Büyük bir komedi olan Müfetti? adl? oyununda yozla?m?? bürokratlar? ac?mas?zca alaya alm??t?r. Dikanka Yak?nlar?nda Bir Çiftlikte Ak?am Toplant?lar?, Petersburg Öyküleri ve Mirgorod Öyküleri'nde mizah?n yan? s?ra, ya?am kar??s?nda karamsarl?k ve dünyan?n kötülü?ü üzerine dü?üncelerini ortaya koydu.

Detalhes do Produto

    • Ano de Edição: 2015
    • Ano:  2016
    • País de Produção: Canada
    • Código de Barras:  2001111736305
    • ISBN:  9789635279920

Avaliação dos Consumidores

ROLAR PARA O TOPO