Aguarde...

OLEJKI ETERYCZNEDLA TWOJEGO ZDROWIA I URODY

CZ??? 1Produto disponível em até 15min no aplicativo Kobo, após a confirmação  do pagamento!

Sinopse

Ksi??ka ta prezentuje: W?a?ciwo?ci lecznicze olejków eterycznych i sposób, w jaki mog? pomóc W?a?ciwo?ci kosmetyczne Przepisy na kosmetyki domowej roboty z olejkami eterycznymi. Olejki eteryczne ciesz? si? ogromnym zainteresowaniem w kosmetologii. Za pomoc? olejków ro?linnych/owocowych mo?na rozwi?za? szereg problemów dermatologicznych. Ró?norodne procedury kosmetologiczne s? przeprowadzane z wykorzystaniem olejków eterycznych, poniewa? maj? one w?a?ciwo?ci bakteriobójcze i wp?ywaj? na stan skóry, w?osów i paznokci. Skóra z biegiem czasu potrzebuje wi?cej nawil?enia i od?ywiania. A tak?e ochrony przed s?o?cem, wiatrem, mrozem. Lepiej przy piel?gnacji skóry twarzy i cia?a przestawia? si? stopniowo na naturalne olejki eteryczne, które jednocze?nie mog? by? przydatne w profilaktyce ró?nych schorze?. PUBLISHER: TEKTIME

Detalhes do Produto

    • Ano de Edição: 2018
    • Ano:  2018
    • País de Produção: Canada
    • Código de Barras:  2001121617823
    • ISBN:  9788873044741

Avaliação dos Consumidores

ROLAR PARA O TOPO