Aguarde...
 

BC TRANH LN CA ?C CHUA TRI

TRUY NGUYÊN CHUYN KINH THÁNHProduto disponível no mesmo dia no aplicativo Kobo, após a confirmação  do pagamento!

Sinopse

Sáu m??i sáu sách, bn m??i tác gi, ??c vit trong gn 2000 n?m vi nhiu th loi. Quyn sách bán chy nht th gii ??c xut bn bng vô s th ting và bn dch. Mt quyn sách ??c dùng ? th trong tòa án, ??c nhng ng?i sùng ?o tranh cãi và trích dn trong các tranh lun. Rõ ràng, Kinh Thánh không phi quyn sách bình th?ng. Vy làm th nào chúng ta có th bt ?u ?c và hiu Kinh Thánh cách toàn din? Trong phn tng quan xut sc này, Vaughan Roberts v mt bc tranh ln, ch cho thy các phn khác nhau ca Kinh Thánh khp vi nhau nh? th nào d?i ch ? v??ng quc ca ?c Chúa Tri. Ông cung cp cho chúng ta công c ? ?c Kinh Thánh cách t tin, h?ng hái và thông hiu. Vaughan ch chúng ta ?n ch ? quan trng nht ca Kinh Thánh, Cu Chúa Giê-xu Christ, và s cu ri ?c Chúa Tri ban cho con ng?i qua Ngài.

Detalhes do Produto

  • Formato:  ePub
  • Subtítulo:  TRUY NGUYÊN CHUYN KINH THÁNH
  • Origem:  IMPORTADO
  • Editora: KOBO EDITIONS
  • Assunto: Religião
  • Idioma: INGLÊS
  • Ano de Edição: 2014
  • Ano:  2015
  • País de Produção: Canada
  • Código de Barras:  2001111417136
  • ISBN:  9780993974908

Avaliação dos Consumidores

ROLAR PARA O TOPO