Aguarde...
 

THC HANH NH DANH CHO NHNG NHA THN HC TRProduto disponível no mesmo dia no aplicativo Kobo, após a confirmação  do pagamento!

Sinopse

Bn dch ting Anh ca cun sách này ??c xut bn ln ?u tiên vào n?m 1967. Cun sách nhanh chóng tr thành kinh ?in. Nhiu ng?i khp n?i trên th gii có c? hi “nghe” bài ging ca mt trong nhng nhà t? t?ng C? ?c hàng ?u ca th k XX trong dp khai ging ti mt tr?ng thn hc.Bng ging ?iu sc bén, nh?ng ?y ân ?in và tình yêu Thielicke khéo léo ch ra rng khi mt ng?i ch?a ??c trang b ?y ? v kin thc, kinh nghim nh?ng li có khuynh h?ng ch trích, phê bình nhng cách thc làm vic ca Hi Thánh và ca ng?i khác s to ra nhng nan ? và hu qu nghiêm trng nh? th nào. Cun sách là li kêu gi hc tp khiêm nh?ng, dung hoà gia kin thc và thc tin cuc sng.

Detalhes do Produto

    • Ano de Edição: 2017
    • Ano:  2017
    • País de Produção: Canada
    • Código de Barras:  2001111306058
    • ISBN:  9780993974960

Avaliação dos Consumidores

ROLAR PARA O TOPO