Aguarde...
 

DE ZAAN EN WATERLAND (GEILLUSTREERD)

EEN KIJKJE IN NOORD HOLLANDProduto disponível no mesmo dia no aplicativo Kobo, após a confirmação  do pagamento!

Sinopse

Daar zijn vier jaren verloopen, sedert wij—de lezers van De Aarde en ik, die het voorrecht geniet hun op velerlei omzwervingen ten gids te mogen dienen,—een reisje ondernamen naar het schoone en betrekkelijk weinig bekende Friesland, niet de minst eigenaardige, de minst karakteristieke en belangwekkende der provinciën van ons nederig koningrijkje. Sedert zwierven wij wederom rond, heinde en verre, door alle werelddeelen; en als wij dat kleine uitstapje, op dien kalmen winterdag—heugt het u nog?—naar Marken buiten rekening laten, dan scheen het wel, als hadden wij eigen vaderland voor den vreemde vergeten. Het opschrift boven dit reisverhaal levert u het bewijs, dat dit vergeten niet meer dan schijn was: op nieuw nemen wij den wandelstaf op en gaan een deel van ons vaderland doorkruisen. Bevreemdt u de keus? Ge zult, naar ik hoop, die billijken als wij onze wandeling hebben volbracht; laat mij nu reeds dadelijk dit zeggen, dat de streek, welke wij ons ditmaal voorstellen te bezoeken, om meer dan eene reden onze aandacht en belangstelling verdient.

Detalhes do Produto

  • Formato:  ePub
  • Subtítulo:  EEN KIJKJE IN NOORD HOLLAND
  • Origem:  IMPORTADO
  • Editora: KWL
  • Assunto: Viagem
  • Idioma: INGLÊS
  • Ano de Edição: 2018
  • Ano:  2018
  • País de Produção: Brazil
  • Código de Barras:  2020102732416
  • ISBN:  1230002194776

Avaliação dos Consumidores

ROLAR PARA O TOPO